Tematy najbliższych numerów "Maski"

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi tematami kolejnych numerów magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „MASKA":

 

- "Milczenie — Tabu — Tajemnica" (numer 41) - termin nadsyłania artykułów: do 31 stycznia 2019 roku

- "Moda" (numer 42) - termin nadsyłania artykułów: do 30 marca 2019 roku

 

 

Przypominamy, że teksty powinny mieścić się w przedziale 20-35 tys. znaków (min. pół arkusza wydawniczego, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) i być opatrzone opinią pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora.

Do numerów 4143 przyjmujemy teksty w języku polskim oraz angielskim, do numeru 44 wyłącznie artykuły w języku angielskim (teksty w języku angielskim mogą być opatrzone opinią w języku polskim).

Przed wysłaniem proszę zapoznać się również z pozostałymi wskazówkami i wymogami edytorskimi.

Teksty i ewentualne pytania prosimy przysyłać na adres redakcji: redakcja.maska@gmail.com.