O "Masce" O "Masce"

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA
(numer ISSN: 1898-5947)
 

Czasopismo naukowe powstałe przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, które zrzesza studentów oraz doktorantów szeroko rozumianych nauk kulturowych i społecznych, m.in. antropologii, socjologii, filozofii i orientalistyki.

MASKA ukazuje się co 3 miesiące w formie papierowej oraz na bieżąco w formie elektronicznej. Artykuły przyjmowane do czasopisma muszą być powiązane z tematem numeru (podanym każdorazowo z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) i opatrzone recenzją pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Artykuły na stronę internetową przyjmowane są na bieżąco, nie muszą być opatrzone recenzją naukową, a ich tematyka dotyczyć powinna badań kulturowych i społecznych. O zamieszczeniu artykułów w czasopiśmie bądź na stronie zawsze decyduje Redakcja MASKI.

Od roku 2013 MASKA znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B). Za publikację w MASCE można obecnie otrzymać 7 punktów.

 

Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym.

Call for Papers for an English issue of "MASKA" academic journal: MIGRATION – NOMADISM – LIFE IN MOTION

We invite contributors to submit papers for the next issue of the MASKA journal,
concerning themes presented below or other related to the topics of migration,
nomadism and life in motion.
 

Only English-language texts will be accepted for this edition.

Proposed themes:
- anthropological perspectives on migration and nomadism;
- globalization and migration;
- sociological and political aspects of migration, travelling and commuting;
- migration, nomadism and travels in literature, art, film, and popular culture;
- migration of ideas in religion, philosophy, literature, and art;
- migration/nomadism and the issue of borders;
- treshold and in-between spaces;
- migration and identity;
- transnational and diasporic cinemas, literature, art;
- new technologies and travelling;
- invisible migrants;
- migration and minorities.

Deadline: 31st October 2017
Date of issue: 31st March 2018


Papers (20,000-35,000 characters) together with the abstracts (500-800 characters)
attached should be sent by email to: redakcja.maska@gmail.com. Articles authored
by students or PhD candidates should be provided with a review of the text, written by
a faculty member with a minimum doctoral degree.

Further information and editorial requirements can be found on our website:
http://www.maska.psc.uj.edu.pl/en_GB/wyslij-tekst/wymogi-edytorskie

MASKA is featured on the List of Scientific Journals of the Polish Ministry of Science
and Higher Education. 7 points of academic achievement are granted for every paper
published in our journal.

Data opublikowania: 04.09.2017
Osoba publikująca: Piotr Waczyński

Najnowszy numer Najnowszy numer