O "Masce" O "Masce"

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA
(numer ISSN: 1898-5947)
 

Czasopismo naukowe powstałe przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, które zrzesza studentów oraz doktorantów szeroko rozumianych nauk kulturowych i społecznych, m.in. antropologii, socjologii, filozofii i orientalistyki.

MASKA ukazuje się co 3 miesiące w formie papierowej oraz na bieżąco w formie elektronicznej. Artykuły przyjmowane do czasopisma muszą być powiązane z tematem numeru (podanym każdorazowo z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) i opatrzone recenzją pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Artykuły na stronę internetową przyjmowane są na bieżąco, nie muszą być opatrzone recenzją naukową, a ich tematyka dotyczyć powinna badań kulturowych i społecznych. O zamieszczeniu artykułów w czasopiśmie bądź na stronie zawsze decyduje Redakcja MASKI.

Od roku 2013 MASKA znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B). Za publikację w MASCE można obecnie otrzymać 7 punktów.

 

Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym.

Konferencja naukowa "Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych"

Termin: 3-4 grudnia 2016 r.
Miejsce: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ w Krakowie
 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do refleksji nad przedstawieniem przestrzeni domowych w kulturach świata, definicją domu oraz wizerunkami domowego ogniska w literaturze i sztuce. Mamy nadzieję, że interdyscyplinarny charakter konferencji oraz jej szeroki zakres tematyczny otworzą przed Państwem zróżnicowane perspektywy badawcze i umożliwią wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienie.

Przykładowe tematy referatów:
- definicja przestrzeni domowej w różnych kulturach
- wizerunki domu w sztuce (malarstwo, rzeźba, literatura, film)
- różnice w wizjach domu, przestrzeni domowej, ogniska domowego w różnych kulturach
- przestrzeń domowa w kontekście migracji, przesiedleń, uchodźstwa
- antropologia i filozofia domu
- dom, czyli mała ojczyzna
- topografia przestrzeni domowej: pomieszczenia znaczące
- przestrzeń kobieca, męska i nie tylko: podziały i hierarchia domowa
- sakralizacja domowych przestrzeni
- domowe uniwersum rzeczy w różnych kulturach
- architektura budynków mieszkalnych

Jesteśmy otwarci na wszystkie dodatkowe propozycje korespondujące z tytułem konferencji. Czas wystąpienie nie powinien przekraczać 20 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres przestrzenie.konferencja@gmail.com . Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (imię, nazwisko, dane kontaktowe, afiliacja) oraz abstrakt wraz z tytułem referatu (1500-1800 znaków).

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 listopada 2016 roku.

Jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów oraz prosimy o przygotowanie wystąpień, a nie odczytów.

Konferencja jest bezpłatna. Planowane wydanie publikacji o charakterze monografii naukowej pod patronatem magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA".

Data opublikowania: 06.10.2016
Osoba publikująca: Piotr Waczyński

Najnowszy numer Najnowszy numer