About "Maska" About "Maska"

MASKA. Anthropology Sociology Culture
(ISSN: 1898-5947)
 

MASKA is an interdisciplinary scholarly journal publishing research conducted by students, post-graduate students and junior researchers in the fields of humanities, cultural studies and anthropology. It has been published quarterly since 2007 by the Centre  for Comparative Studies of Civilizations at the Jagiellonian University. Each issue focuses on a different topic and is available as hard copies and electronic documents. The journal accepts texts in the Polish and English languages, whereas the last issue of every year is to be in English exclusively. Since 2013, MASKA has been entered on a prestigious grade B list of scored periodicals by the Polish Ministry of Science and Higher Education.

The journal is an open access periodic, which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Editorial staff declare that reference version of the magazine is electronic edition, available at the website: http://www.maska.psc.uj.edu.pl.
 

Nabór tekstów do numeru XXXIX – "Nieistniejące, niedoszłe, nienazwane"

Redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „Maska” ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do numeru trzydziestego dziewiątego (3/2018), którego tematem przewodnim są nieistniejące, niedoszłe, nienazwane.

 

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, iż nie jest ona wyczerpująca — jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:

 

 • nieukończone dzieła (literackie, plastyczne, architektoniczne)
 • bezimienni, nieokreśleni (niedookreśleni) bohaterowie i miejsca
 • zakończenia otwarte w literaturze i filmie
 • niezrealizowane idee polityczne i społeczne, utopie
 • anonimowość w społeczeństwie i mediach
 • grupy poza społeczeństwem, wykluczeni, niewidzialni
 • anonimowi świadkowie i aktorzy historii
 • strach przed nieznanym/nienazwanym
 • pustka, nieistnienie, niebyt w filozofii i religii
 • tabu, eufemizmy w języku
 • językowy obraz świata i jego granice

 

Termin nadsyłania artykułów upływa 30 kwietnia 2018 r.

 

Artykuł powinien mieścić się w przedziale 20–35 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. Ponadto prosimy o przesłanie opinii dotyczącej tekstu, napisanej przez specjalizującego się w danym temacie pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora. Ostateczną decyzję kwalifikującą tekst do druku podejmie kolegium redakcyjne, biorąc pod uwagę recenzje, oryginalność i naukowy charakter tekstu, poprawną budowę i kompozycję, prawidłową meto­dologię, obiektywność, język i styl tekstu oraz zgodność z tematem numeru i wymogami redakcyjnymi. Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcja.maska@gmail.com. Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie można odnaleźć na stronie internetowej "Maski": http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij-tekst/wymogi-edytorskie

 

Przypominamy, że "Maska" znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (lista B) i za każdy opublikowany artykuł można otrzymać 7 punktów do dorobku naukowego. Zachęcamy także do nadsyłania tekstów w języku angielskim.

Najnowszy numer Najnowszy numer