About "Maska" About "Maska"

MASKA. Anthropology Sociology Culture
(ISSN: 1898-5947)
 

MASKA is an interdisciplinary scholarly journal publishing research conducted by students, post-graduate students and junior researchers in the fields of humanities, cultural studies and anthropology. It has been published quarterly since 2007 by the Centre  for Comparative Studies of Civilizations at the Jagiellonian University. Each issue focuses on a different topic and is available as hard copies and electronic documents. The journal accepts texts in the Polish and English languages, whereas the last issue of every year is to be in English exclusively. Since 2013, MASKA has been entered on a prestigious grade B list of scored periodicals by the Polish Ministry of Science and Higher Education.

The journal is an open access periodic, which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Editorial staff declare that reference version of the magazine is electronic edition, available at the website: http://www.maska.psc.uj.edu.pl.
 

Konferencja naukowa "Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych"

Termin: 3-4 grudnia 2016 r.
Miejsce: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ w Krakowie
 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do refleksji nad przedstawieniem przestrzeni domowych w kulturach świata, definicją domu oraz wizerunkami domowego ogniska w literaturze i sztuce. Mamy nadzieję, że interdyscyplinarny charakter konferencji oraz jej szeroki zakres tematyczny otworzą przed Państwem zróżnicowane perspektywy badawcze i umożliwią wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienie.

Przykładowe tematy referatów:
- definicja przestrzeni domowej w różnych kulturach
- wizerunki domu w sztuce (malarstwo, rzeźba, literatura, film)
- różnice w wizjach domu, przestrzeni domowej, ogniska domowego w różnych kulturach
- przestrzeń domowa w kontekście migracji, przesiedleń, uchodźstwa
- antropologia i filozofia domu
- dom, czyli mała ojczyzna
- topografia przestrzeni domowej: pomieszczenia znaczące
- przestrzeń kobieca, męska i nie tylko: podziały i hierarchia domowa
- sakralizacja domowych przestrzeni
- domowe uniwersum rzeczy w różnych kulturach
- architektura budynków mieszkalnych

Jesteśmy otwarci na wszystkie dodatkowe propozycje korespondujące z tytułem konferencji. Czas wystąpienie nie powinien przekraczać 20 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres przestrzenie.konferencja@gmail.com . Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (imię, nazwisko, dane kontaktowe, afiliacja) oraz abstrakt wraz z tytułem referatu (1500-1800 znaków).

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 listopada 2016 roku.

Jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów oraz prosimy o przygotowanie wystąpień, a nie odczytów.

Konferencja jest bezpłatna. Planowane wydanie publikacji o charakterze monografii naukowej pod patronatem magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA".

Published Date: 06.10.2016
Published by: Piotr Waczyński

Najnowszy numer Najnowszy numer